Meeting your standards.


Algemene voorwaarden

Op alle diensten en leveringen van Bornel Equipment Services b.v. zijn haar Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem onder nummer 7/2018.

U kunt deze via de onderstaande link downloaden.

Algemene Leveringsvoorwaarden [nl]


  Algemene voorwaarden | Disclaimer

webdesign: advrs